construct-lc.sk construct-lc.sk - CONSTRUCT

construct-lc.skWebsite Profile

Title: CONSTRUCT
Keywords:
Description:CONSTRUCT OI História Firma vznikla v roku 1992. Firmu zalo?il Ing. Milan Podhora a odvtedy firma pre?la dlhym vyvojom a vyprofilovala svoje zameranie. Na za?iatku patrili do zamerania firmy stavebno
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

construct-lc.sk Information

Website / Domain:construct-lc.sk
Website IP Address:93.184.65.142
Domain DNS Server:ns1.wbsk.sk,ns2.wbsk.sk,ns.wbsk.sk

construct-lc.sk ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

construct-lc.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

construct-lc.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Content-Type text/html
Server Apache
Date Tue, 23 Oct 2018 00:59:30 GMT

construct-lc.sk WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

construct-lc.sk Similar Website

Domain WebSite Title
constructeng.com CONSTRUCT |
construct.hu Construct
wfkconstructionltd.com Construct
the-construct.net The Construct
construct-heidelberg.org ConStruct
constructgroup.co.nz Construct Group – Construct Group
natural-construct.com Natural Construct – Natural Construct
cratisconstruct.ro Cratis Construct – Cratis Construct
agconstruct.com.au AG Construct
benningconstruct.com Benning Construct
heliologue.com A Modest Construct
construct-ltd.co.nz Construct Ltd
constructshow.com Welcome To CONSTRUCT
pieseutilaje.ro Nuevo Construct
100construct.ro 100%construct
constructfurniture.com.mt Construct Funiture
indemanarea.ro Indemanarea Construct
constructstudio.co Construct Studio

construct-lc.sk Alexa Rank History Chart

construct-lc.sk aleax

construct-lc.sk Html To Plain Text

CONSTRUCT OI História Firma vznikla v roku 1992. Firmu zalo?il Ing. Milan Podhora a odvtedy firma pre?la dlhym vyvojom a vyprofilovala svoje zameranie. Na za?iatku patrili do zamerania firmy stavebno in?tala?né práce PSV a postupne roz?irovala svoje portfólio a aj miesto p?sobenia. ?asom firma za?ala prevádzkova? ve?koobchody s in?tala?nym materiálom. V dne?nej dobe prevádzkuje 5 ve?koobchodov. V roku 2009 sme sa pres?ahovali do novych priestorov a odvtedy sedí celé vedenie spolo?nosti v 3 podla?nej budove na Vajanského ulici v Lu?enci. Firma vlastní oprávnenia na montá?, rekon?trukciu, opravu a údr?bu, odborné prehliadky a odborné skú?ky plynovych zariadení a oprávnenie na montá?, opravu a údr?bu elektrickych zariadení triedy A a B vrátane bleskozvodov a licenciu na zhotovovanie vonkaj?ích tepelnoizola?nych kontaktnych systémov. Zabezpe?uje montá?ne práce s dodr?aním príslu?nych predpisov a STN. Ka?dé dielo je prevádzané materiálmi atestovanymi a schválenymi Skú?obnym ústavom Slovenskej republiky. Vlastní odbornú sp?sobilos? na vykon stavbyvedúceho a stavebného dozoru. Firma je z h?adiska strojového vybavenia, personálnej ?truktúry, s vlastnymi ve?koskladmi stavebného materiálu vybavená k zaisteniu a zaru?eniu kvality a komplexnosti dodávky diela. Webdesign vytvorila kreatívna die?ňa Prestige Ideas l ? 2009 CONSTRUCT

construct-lc.sk Whois

Domain Name: CONSTRUCT-LC.SK


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en